top of page

קול קורא להגשת מועמדות למלגת פוסט דוקטורט

מרכז צ'ריק לתולדות הציונות, ביישוב ומדינת ישראל גאה לבשר על הענקת מלגת פוסט דוקטורט למחקרים העוסקים בשלל נושאים תחת המנדט של מרכז צ'ריק

אנא ראו קובץ מצורף לפרטים.

בכבוד רב,

מיכאל זף

רכז מרכז צ'ריק


bottom of page