top of page

קול קורא: פרס הוקרה עבור מפעל חיים

בכינוס השנתי של האגודה למדע המדינה יוענק פרס הוקרה לאחד מחבריה או חברותיה על תרומה בולטת בתחום מדע המדינה (לרבות פוליטיקה וממשל, מדיניות ציבורית ויחסים בינלאומיים): מחקר, כתיבה, הוראה, או עשייה אחרת, שקידמו את חקר מדע המדינה. מועמדות לפרס ניתן להגיש עד ליום 8.1.17 על ידי מכתב מנומק מאת ממליץ/ים (ולא על ידי המועמד).

לפרס זה אין צורך לצרף מכתבי המלצה, אלא רק קורות חיים מפורטים של המועמד/ת.

ליצירת קשר והגשת מועמדות ניתן לפנות אל אור טוטנאור, מזכיר האגודה, בדוא"ל: ispsa.mail@gmail.com


bottom of page