top of page

משתתפים בצער רב על מותו של פרופ' ירון אזרחי


פרופ' ירון אזרחי ז"ל, 1940-2019

קיבל תואר דוקטור במדע המדינה מאוניברסיטת הרווארד בשנת 1972 ומרצה בתחום זה באוניברסיטה העברית בירושלים. חוקר פורה, מורה שהעמיד דורות תלמידים באוניברסיטה העברית בירושלים ובכלל.

מחשובי החוקרים במדע המדינה והמחשבה פוליטית. ירון היה מהמייסדים של המכון הישראלי לדמוקרטיה והשותפים לכתיבתה של "חוקה בהסכמה". שותף לרעיון כתב העת ה"עין השביעית". נשוי לפרופ' רות הכהן, ולהם שלושה ילדים וארבעה נכדים.


יהי זכרו ברוך


bottom of page