top of page

משתתפים בצער רב על מותו של פרופ' זאב שטרנהל

פרופ' זאב שטרנהל ז"ל, 1935-2020

בשנת 1969 מונה למרצה במחלקה למדע המדינה באוניברסיטה העברית בירושלים. מאז ועד פרישתו בשנת 2003, היה מרצה וחוקר מרכזי במחלקה. עבודתו האקדמית משלבת בין פוליטיקה, היסטוריה ופילוסופיה. בעל שם עולמי בחקר הפשיזם. בשנת 2010 נבחר לחבר באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ובשנת 2016 כחבר באקדמיה האמריקנית לאומניות ומדעים. בשנת 2008 נבחר לחתן פרס ישראל לחקר מדע המדינה וקיבל פרס מפעל חיים מטעם האגודה הישראלית למדע המדינה.

יהי זכרו ברוך

בשם האגודה הישראלית למדע המדינה


bottom of page