top of page

אודות פרופסור יצחק גל-נור

חתן פרס מפעל חיים של האגודה הישראלית למדע המדינה

יצחק גל-נור פרופ' למדע המדינה(אמריטוס) האוניברסיטה העברית; עמית בכיר במכון ון ליר. למד באוניברסיטה העברית בשנים 1959- 1962, בחוגים למדע המדינה והיסטוריה של מזרח תיכון. ב-1965 התקבל לתכנית המ.א. באוניברסיטת סירקיוז שבמדינת ניו-יורק. סיים שם את לימודי המ.א. והדוקטורט ב-1969. נושא עבודת הד"ר שלו: "תיקצוב ציבורי: ניתוח תפוקות של שרותי חינוך". בתקופת לימודיו שימש יו"ר ארגון הסטודנטים הישראליים באוניברסיטה.

ב-1970 התמנה לדרגת מרצה במדע המדינה באוניברסיטה העברית. את דרגת המרצה הבכיר עם קביעות קיבל ב-1974 והתמנה לפרופ' מן-המניין ב-1992 ושימש כמופקד הקתדרה למדע המדינה ע"ש הרברט סמואל משנת 2001.

בין הנושאים הרבים שחקר ולימד במשך השנים: משטר מדינת ישראל; פוליטיקה ומינהל; חשאיות ופומביות במשטרים דמוקרטיים; הסביבה הפוליטית של קביעת מדיניות; דילמות בדמוקרטיות. בין לבין העביר סדנה לתלמידי מ.א. על הומור פוליטי.

לפרופ' גל-נור מוניטין בינלאומי בתחומו המבוסס על: 6 ספרים ולמעלה מ-30 מאמרים באנגלית;  חוות דעת על ספרים בכתבי העת המובילים בתחום; הרצאותיו בכנסים מדעיים בחו"ל. הוא שימש פרופ' אורח ב-8 אוניברסיטאות בחו"ל. כפועל יוצא מעבודתו המדעית נבחר לגופים אקדמיים בינלאומיים חשובים בתחומו.

פרופ' גל-נור פעל ופועל ללא לאות לקידום המינהל הציבורי בארץ. בין היתר, שימש יועץ לאגף התקציבים באוצר בנושא שיטות תיקצוב, ואחר כך למחלקה לשיתוף פעולה בינלאומי במשרד החוץ בהערכת פרויקטים. היה חבר בוועדה הממשלתית להכנת הרפורמות בשיטת הבחירות (1991-1989) ועמד בראש התכנית לרפורמה בממשל במכון הישראלי לדמוקרטיה (1993-1991).

גולת הכותרת של פעילותו הציבורית הייתה מינויו ע"י הממשלה לתפקיד הכפול של נציב שירות המדינה והממונה על הרפורמות במינהל הציבורי.

bottom of page